Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt is door een beëdigd vertaler. Dat wil zeggen dat de vertaler beëdigd is door de rechtbank.
Als beëdigd vertaler door de Rechtbank van Rotterdam, ben ik bevoegd de vertalingen te beëdigen. De vertaling wordt van een stempel en een verklaring voorzien, waarmee wordt verklaard dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst, waarna de vertaling aan het originele document wordt gehecht.

Beëdigde vertalingen worden gevraagd van notariële akten bijv.
geboorteakten; huwelijksakten; scheidingsakten; volmachten; akten van goed gedrag en van
juridische documenten bijv. processtukken, rechtshulpverzoeken etc.