Tolken

Tolken zijn handig en veelal noodzakelijk om de communicatie goed te laten verlopen bij diverse aangelegenheden, of het nu gaat om een bespreking met een buitenlandse klant; het leggen van telefonisch contact met het buitenland; het voorlezen van een notariële akte; een artsen bezoek of bij gesprekken met Politie, Justitie of andere instanties.
Hispanomar biedt tolkdiensten als consecutief tolk, ook wel gesprekstolk genoemd. Bij consecutief tolken luistert de tolk eerst naar de spreker en nadat de spreker is uitgesproken, tolkt hij hetgeen gezegd is naar de vreemde taal en vice versa. U kan een tolk inhuren op locatie per uur; dagdeel of voor één of meer dagen.