Even voorstellen

Sinds 1996 ben ik met mijn onderneming Hispanomar werkzaam als beëdigd tolk en vertaler Spaans en werk o.a. voor Global Talk; Livewords; TolkenNet; Politie; FIOD; Kon.Marechaussee; OM; IND; DT&V; AMK; Bureau Jeugdzorg; RvdK; Reclassering; CBR; artsen; advocaten; notarissen; commerciële bedrijven en particulieren etc.

Ik ben afgestudeerd in de Spaanse Taal-en Letterkunde aan de RU te Utrecht met als specialisatie vertalen en volgde de cursus Tolk Spaans aan het ITV Hoge School voor Tolken en Vertalen en de cursus voor Gerechtstolken bij Strafzaken aan het SIGV.

In het kader van de Permanente Educatie, volg ik ieder jaar diverse cursussen en heb ik o.a. de specialisatie Politietolk, Taptolken, Witwassen en Burgerzaken verkregen.

Ik ben beëdigd als tolk en vertaler door de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie, WBTV nr. 86.
Lid van de Orde van Registertolken-en VertalersMarjolein van Katwijk